Skierowanie na badania psychotechniczne wzór

Pobierz

Poniższe dokumenty do pobrania to wzory skierowań na badanie psychologiczne od pracodawcy oraz na konsultację psychologiczną od lekarza pierwszego kontaktu.Wzory skierowań .. Skierowanie i zgoda na badanie genetyczne (HCV) LUXMED.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39l ust.. l lit. b ustawy z dnia 6 września 2001r.. Miejscowość i data: uzupełniamy bieżącą datę i miejsce wystawienia skierowania.. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. pracownia psychologiczna .. l pkt.. Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39l ust.. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238), kieruję na badanie psychologiczne Pana/Panią .. (imię i nazwisko) *) nr PESEL .Skierowanie na badania powinno zawierać w pierwszej części dane osobowe pracownika: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL, należy podać serię i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość, natomiast w przypadku osoby przyjmowanej do pracy - datę urodzenia,(Pieczęć przewoźnika drogowego) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie art. 39k oraz art. 391 ust.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.Wzory dokumentów dotyczących badań i konsultacji psychologicznych (zgodnie z rozp..

Skierowania na badania lekarskie i psychologiczne.

Druk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowcy: doc | pdf | odt Skierowanie dla osób zatrudnionych na innych stanowiskach (wypełnia pracodawca lub lekarz medycyny pracy)Wzór skierowania na badanie psychologiczne (konsultację psychologiczną) z omówieniem.. MZ z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów): Skierowanie na badanie psychologiczne (wg załącznika nr 1 do rozp.. Druk skierowania na badanie psychologiczne dla innych zawodówPrzedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz drogowy nie potrzebuje skierowania na badanie psychologiczne.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Załącznik nr 1 do umowy (wykaz Poradni i Pracowni MOMP) Załącznik nr 2 do umowy (organizacja świadczeń zdrowotnych udzielanych w MOMP) Załącznik nr 4 do umowy (skierowanie na badanie profilaktyczne) Załącznik nr 5 do umowy (skierowanie na badanie sanitarno - epidemiologiczne)Skierowanie na badanie psychologiczne.. Wzór skierowania na konsultację psychologiczną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39l ust..

Pobierz: skierowanie.pdf.

Kwestię tą omawia Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 69 poz. 622 [z dnia 26 kwietnia 2005 r]-kierowanie osób na badania psychologiczne.Wzór umowy na badania profilaktyczne.. Wyszukujesz dokument, widzisz wzór, jak go wypełnić .Skierowanie na badanie psychologiczne do kursu (operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, dźwigu, strażacy, strażnik miejski) Skierowanie na badania psychologiczne (dla kierowców) Skierowanie na badania cytologiczne.. Miejscowość i data: uzupełniamy bieżącą datę i miejsce wystawienia skierowania.. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat.. Kieruję Pana / Panią: tutaj podajemy imię i nazwisko osoby kierowanej na badanie psychologiczne dla kierowcy.. - wzór skierowania do pobrania.. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001r.. x. Wyszukaj na stronie: Załóż konto testowe » Zaloguj .. Skierowanie na badanie psychologiczne.. lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238),Ministerstwo Obrony Narodowej > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl.. 1 pkt 1 .. Zależnie od rodzaju czynnika chemicznego oraz stopnia narażenia, lekarz może zlecić dodatkowe badania celujące.Wzór skierowania na konsultację psychologiczną - Lekarz Medycyny Pracy.. Przekazuje się je pracodawcy, który .SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE ..

3.Przychodząc na badanie psychologiczne powinni mieć Państwo skierowanie.

Wzory dokumentów.. Szybko przygotuj i wypełnij bezpłatnie każdy dokument, jakiego potrzebujesz: od dokumentacji ZUS, po umowy pracownicze, od PIT- ów po dokumenty transportowe.. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238), kieruj ę na badanie psychologiczneKto musi wykonywać badania psychotechniczne?. W zależności od stanowiska uzyskać je można w różny sposób.. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.2.Lekarz wydaje skierowanie na badanie psychologiczne na druku według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, określając w skierowaniu wskazania do przeprowadzenia badania psychologicznego.Skierowanie na badania psychologiczne (komunikacyjne) Liczba stron: 1. obowiązków pracownik będzie używał samochodu, wówczas lekarz medycyeny pracy keruje tez pracownika na badania .WZÓR - Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem Metryka Data ogłoszenia: 2013-01-07Wypełniając skierowanie na badanie profilaktyczne, pracodawca powinien wymienić substancje chemiczne, z jakimi pracownik ma do czynienia na danym stanowisku pracy..

Część kierowców jest zobowiązana posiadać skierowanie na badania psychotechniczne [psychotesty].

SKIEROWANIE na badanie psychologiczne - KIEROWCA ZAWODOWY; SKIEROWANIE na pełne badanie psychologiczne - DLA LEKARZA; SKIEROWANIE na konsultację psychologiczną - DLA LEKARZY; SKIEROWANIE na badanie psychologiczne - DLA FIRM; SKIEROWANIE indywidualne - DLA OSOBY PRYWATNEJDruk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowców.. )Skierowanie na badanie psychologiczne w celu wydania orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy Wzory dokumentów Skierowania na badania le.. 3 października 2020SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne *)) Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.. Badania psychotechniczne muszą wykonywać: pracownicy zatrudnieni na etacie kierowcy - dostawcy, kurierzy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, a także samozatrudnieni wykonujący działalność w zakresie transportu drogowego.. Pieczątka i podpis podmiotu kierującego: wpisujemy dane rejestrowe firmy lub przybijamy pieczęć firmową.. lekarskiej Skierowanie na badania psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwskazań do odbywania .1.Kierowcy posiadający skierowanie na badanie psychologiczne wydane przez starostwo lub policję proszeni są o dokonywanie wcześniejszej rejestracji telefonicznej: a) kierowcy zatrzymani za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - pod numerem telefonu (17) 300 03 50,Temat: Skierowanie na badania psychologiczne kierowców Jak ja kieruję pracownika na badania wstępne to na jednym skierowaniu opisuję stanowsiko pracy na jakim będzie zatrudniony i zaznaczam że do wykonywania ww.. Wykonują oni badania psychotechniczne w myśl ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2019.0.2140)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt