Kryzys i upadek rzeczypospolitej karta pracy

Pobierz

Uzasadnij swoją decyzję - uzu-pełnij tabelę.KARTA PRACY DO LEKCJI 32.. Na drodze do konfrontacji 1 3.Plik karta pracy upadek rzeczypospolitej.doc na koncie użytkownika fenix1999 • folder historia • Data dodania: 27 lut 20141.25 Leonid Breżniew i Nikita Siergiejewicz Chruszczow Kryzys wewnętrzny ZSRR Nieodpowiedzialne eksperymenty gospodarcze m.in. odwracanie brzegu rzek czy stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych, spowodowało katastrofy ekologiczne Konflikt afgański Obalenie1 Uzupełnić kartę pracy ( w załącznikach: karta pracy dla klasy 6 do lekcji 32 temat: Powstanie kościuszkowskie i upadek Rzeczypospolitej) 2 Obejrzeć w internecie filmy: - Rzeczpospolita w XVIII wieku - naleśnik - you tube - Dzieje kultury polskiej.. Karta pracy (Historia i społeczeństwo, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, WSiP) Tematy.. Początki opozycji demokratycznej w Polsce 1.. 29.04.2020 Wypełnij kartę pracy, wydrukuj i wklej lub odpowiedzi przepisz do zeszytu.. Polska po 1989 r. Temat 4.. Papież w Polsce 1 2.. Przyczyny upadku RzeczypospolitejKryzys, reformy i upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej (lekcja powtórzeniowa) R1FJvbu6X9GA2 1 1.. Utworzenie NSZZ "Solidarność" 3.. 1768 - 1772 - konfederacja barska.. 1) Wojna północna toczyła się za panowania: a) Augusta II Mocnego b) Stanisława Augusta Poniatowskiego c) Jana III Sobieskiego d) Augusta III Sasa 2) Autorem rozprawy z propozycjami reform w Rzeczypospolitej "Głos wolny wolność ubezpieczający" był: a) Stanisław Leszczyński b) Stanisław Konarski c .zapamietania .Strona zawiera materialy pomocne w prowadzeniu lekcji historii: karty pracy, scenariusze lekcji, cwiczenia kontrolne, dodatkoweKarta pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach - plik pdf Zdjęcia do karty pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach - plik pdf Instrukcje dla grup - plik pdf Film Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej - w przygotowaniu Pytania i odpowiedzi do mapy - plik pdf Ćwiczenia powtórzeniowe - plik docKRYZYS, ROZPAD I ODRODZENIE I RZECZYPOSPOLITEJ W OKRESIE II WOJNY PÓŁNOCNEJ () Abstrakt: Rzeczpospolita Obojga Narodów przeszła w połowie XVII stulecia głęboki wielostronny kryzys: demografi czny, gospo-darczy, polityczny i militarny..

Kryzys, reformy i upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Rezygnacja z wolnych elekcji.. Wyobraź sobie, że musisz zdecydować, które miejsca na podium mają zająć trzej władcy Polski: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel i Bolesław Śmiały.. Doprowadził on do rozpadu państwa w 1655 r., a następ-nie do próby jego podziału w grudniuSprawdzian klasa 4-ta do działu Wojny i upadek Rzeczypospolitej.. W myśl metody testu zderzeniowego, której jestem fanem, a o której wspomina w.UPADEK RZECZYPOSPOLITEJ I WALKA O NIEPODLEGOSC .Klasy 4: 1) Historia - Wczoraj i dzis 4 - testy z odp, karty pracy 2) Przyroda - Tajemnice przyrody 4 - test y z odp, karty pracy 3) Polski - Slowo na start 4 - testy z odp, esty do lektur do wybranych lektur4) Matematyka - Matematyka patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz Kościuszko, Stanisław Szczęsny Potocki, zwolennicy Konstytucji 3 maja Zadanie 2.karta pracy Rozmiar pliku: 130 KB Pobrania: 274; rozwiązanie karty Rozmiar pliku: 200 KB Pobrania: 337Przyczyny kryzysu: 1) Konsekwencje wojen XVII-wiecznych: - śmierć około 1/3 ludności kraju - olbrzymie zniszczenia (budynki, majątki, gospodarstwa) - brak ludzi do pracy - pogorszenie sytuacji chłopów (zwiększenie wymiaru pańszczyzny - nawet do 10 dni w tygodniu - oraz poddaństwa chłopów, dotkliwe kary, np. dyby) - kryzys w państwie..

Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

nn., licencja: CC BY 3.0.Kryzys i upadek Rzeczypospolitej , Klasa 2 , Poznać przeszłość ZP , Historia , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl Zaloguj się Załóż konto Menu1 Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1.. nn., licencja: CC BY 3.0.. Wymień wewnętrzne i zewnetrzne przyczyny upadku państwa podkiego w końcu XVIII w.. Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej (str. 121-127)T: Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów - notatka _____ 1.. Dlaczego Rzeczpospolita upadła?. Rozwój opozycji 4.. Nanieś na oś czasu najważniejsze wydarzenia powstania kościuszkowskiego.. VII dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP) Temat 1.. 1772 - I rozbiór Rzeczypospolitej.Strona: Test, Upadek Rzeczypospolitej.. Powstanie "Solidarności" 1.. A) Wewnętrzne:REFORMY I UPADEK RZECZPOSPOLITEJ W CZASACH STANISŁAWA AUGUSTA 3.. Korzystając z podręcznika str. 109-111, 153-157, 158-162, 169-179 wypełnij kartę pracy.. Epoka napoleońska Karty pracy ucznia 2. została wyłączona.. 2) Zasada liberum veto:Kryzys i upadek Rzeczypospolitej \ Podsumowanie Rozdział VI.. UPADEK KOMUNIZMU - ŚWIAT W NOWEJ EPOCE .. Kalendarium wydarzeo: 1764 - Stanisław August poniatowski zostaje królem .. Tym razem dzielę się z Czytelnikami know-howhistoria.pl przygotowaną przez siebie propozycją sprawdzianu dla klasy 4-tej szkoły podstawowej..

Kryzys i upadek komunizmu w Europie - Poznać przeszłość.

Pod każdym władcą wpisz odpowiednią liczbę.. O potwierdzenie przesłania zadania poproszę wybrane osoby z klasy, za pośrednictwem wiadomości Librus.Karta pracy Upadek Rzeczpospolitej Polecenie 1.. Upadek I Rzeczypospolitej był skutkiem kryzysu państwa postępującego od XVII wieku.. KARTA PRACY 1.. Dział: Historia.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Upadek Rzeczypospolitej - Test.. Temat 3.. 1767 - Rosja ingeruje w wewnętrzne sprawy paostwa polskiego żądając praw dla innowierców.. Polska droga do wolności.. Rozdział VII.. Temat 2.. TEMAT: UPADEK I ODBUDOWA PAŃSTWA PIERWSZYCH PIASTÓW ZADANIE 1.. ZAPISZ SUKCESY I PORAŻKI STANISŁAWA AUGUSTA 1.. (2 punkty) Ustal, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Temat 5.. KLASY: VII A, VII B I 1.Upadek I Rzeczypospolitej.. Likwidacja zależności feudalnej chłopa od pana.. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej.. Poznać przeszłość.. Mapa Rzeczypospolitej w XVII wieku.. Strajki sierpniowe 2.. Powstanie opozycji 3.. Wstaw znak X w odpowiednich rubrykach.. Geneza.Za tydzień z rozdziału V pt. "Upadek Rzeczypospolitej" napiszesz pracę klasową.. Źródło: a. Odebranie szlachcie gołocie prawaTemat: Upadek Rzeczpospolitej - karta pracy.. Wydany w czasie insurekcji kościuszkowskiej Uniwersał połaniecki miałKARTA PRACY DO LEKCJI 28..

Temat: Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej - utrwalenie wiadomości.

Wiek XVIII - Edukacja i upadek.. Zdanie Prawda Fałsz Powstanie kościuszkowskie zapoczątkowała przysięga Kościuszki na rynku w Warszawie.. Wyzwania współczesnego świata.. Data dodania: 2020-04-20 16:36:27DZIAŁ VII.. Do tego czasu powtarzaj materiał z podręcznika od str. 151 do str.179.. Źródło: a.. TEMAT: POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE I UPADEK RZECZYPOSPOLITEJ ZADANIE 1.. Kryzys Rzeczypospolitej i konflikt z Turcją w drugiej połowie XVII w na Uczę.pl.. Wiek XX - HISTORIA LICEUM dla Klasa I Liceum - Klasowka.onet.pl.. Czerwiec 1976 roku 2.. Odpowiedzi.. Rozkład materiału - rozdział VII.. ZADANIE 2.. Nr 18 Ostatni król Rzeczypospolitej i finis Poloniae (str. 113-120) Nr 19 "Ojczyzno moja na końcuś upadła!". Rozdział I Świat po I wojnie światowej str. 15 - 64 Świat po I wojnie światowej.. Test wiedzy onlineKarta pracy nr 5 - Upadek komunizmu miesiąc: marzec-kwiecień 1.. Zniesienie liberum veto.. Rosja, Prusy i Austria w trzech rozbiorach podzieliły nasze państwo między siebie, a ostatni król elekcyjny, Stanisław August Poniatowski, abdykował.. Odpowiedzi do testu gr.. Rozdział II II Rzeczpospolita str. 65 - 122 II Rzeczpospolita.Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej .. A i B. 172 kB .. Karty pracy ucznia 2.. WYKREŚL POSTANOWIENIA, KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ W KONSTYTUCJI 3 MAJA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt