Wybierz poprawne tłumaczenie podanych w nawiasach fragmentów zdań

Pobierz

Przekształć podane zdania do czasu przeszłego perfekt.Stosując czasownik posiłkowy habe i sein odmieniony do odpowieniej osoby.. Czasowniki podane w nawiasach wstawia w tekście w odpowiedniej formie czasu Present Simple lub Present Continuous.uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań wyrażanie planów i marzeń; pytanie o upodobania, intencje i pragnienia | dobieranie wpis na blogu: praca marzeń wybór wielokrotny, zadania otwarte: tłumaczenie fragmentów zdań 12 ZAKUPY I USŁUGI 102 - 111 rodzaje sklepów, w sklepie, towary, kupowanie ubrań, pieniądze,2 Uzupełnij zdania 1-4.. Uwaga!wstawiając - w nawiasach - czasowniki w odpowiednim czasie.. 2011-11-08 16:57:58; Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj.6 Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst, a następnie z podanych wyrazów wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-6.. (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Czy mógłby mi ułożyć zdania i pytania z rozsypanych wyrazów?. Wow!Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. 4.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań..

1.Zapisz poprawne tłumaczenia fragmentów podanych w nawiasach a.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Jim (przyszedłby) …………………….. uzupełnij zdania używając can must lub mustn't Uzupełnij zdania używając must ,mustn't lub can czasowników w nawiasie.. Jeżeli to jest układanie fragmentów zdań, to spróbuj sobie po polsku powiedzieć to, co prawdopodobnie ma się znaleźć w luce.. Nie wolno zmieniać podanych fragmentów zdań ani formy podanych wyrazów.. BEINGdobieranie, zadanie otwarte: tłumaczenie fragmentów zdań W sklepie | wybór wielokrotny wiadomość/ SMS/notatka: prośba o przysługę zadania otwarte: uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań, słowotwórstwo, transformacja CULTURE & SKILLS: The Amazing Henn Na Hotel, zadanie otwarte: odpowiedzi na pytania, uzupełnianie luk Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Określ ich formy fleksyjne.. Wtedy procedura jest dokładnie taka sama, jak w przypadku tłumaczenia!. You .Uzupełnij zdania używając must lub mustn't i czasowników w nawiasie.uzupelnij zdania odpowiednimi wyrazami korzystajac z ich definicji podanych w nawiasach.. (regularne) .A: Wysłuchaj tekstu i wybierz poprawną.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Przetłumacz na język angielski fragment podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne I gramatycznie poprawne..

1 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań.

W każdym zdaniu brakuje do czterech elementów.. Język Niemiecki.. Sprawdź, co masz bezpośrednio przed i bezpośrednio po luce.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać gramatycznie i logicznie poprawne zdania Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów.. Zakreśl literę A, B lub C.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Przetłumacz podane fragmenty na język angielski.. 3 Przetłumacz podane fragmenty zdań na język angielski, używając czasowników w odpowiedniej formie czasu.. 2.4 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach.. Nov 15, 2021Mar 2, 2021Spróbuj je przetłumaczyć na polski, zidentyfikuj, w jakim czasie jest napisane.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uwaga!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.Uzupełnij zdania 1-4.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. W każdą lukę możesz wpisać .Wykorzystując podane tłustym drukiem wyrazy, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wybierz właściwą odpowiedź.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów..

Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wybiera odpowiednią formę czasownika w zdaniach.. (Poczęstujcie się) some cake.. Wpisz odpowiednią literę (A-F .Uzupełnij zdania odpowiednimi formami podanych rzeczowników 2017-02-16 18:53:30; Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników.. Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

Spośród wyrazów podanych w ramce.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2010-10-26 15:22:29; Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach .4Wybierz tłumaczenie podanych w nawiasach fragmentów zdań 15, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uwaga!. (nigdy nie rozmawia) to Carmela when 3.. Uwaga!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. of a beautiful forest.Przetłumacz na j. angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.W zadaniach 4-6 przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Cztery wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.W zadaniach, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C), zgodną z treścią tekstu.. Tłumaczy podane fragmenty zdań na język angielski.. 5 Wybierz poprawne tłumaczenie (a lub b) fragmentów w nawiasach .Przetłumacz na język hiszpański fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Uwaga!. A look B are looking C looksPrzetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzywyrazy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt