Opisz ustrój starożytnych aten i sparty

Pobierz

W kształtowaniu się starożytnego świata bardzo ważną rolę spełniły trzy państwa: Ateny i Sparta, będące największymi polis greckimi oraz Rzym.. Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany ustrojowe były gwałtowne, jeden typ ustroju następował po drugim, natomiast ustrój Sparty łączył w sobie elementy monarchii .Ateny były, obok Sparty, jednym z najważniejszych miast‑państw starożytnej Grecji.. Aby się nim stać, należało spełnić trzy podstawowe obowiązki: urodzenie, przejście przez agoge i udział w cowieczornych ucztach zwanych syssytiami.. Społeczeństwo spartańskie składało się z kilku grup.. 2010-11-14 19:46:01; jaki ustruj był charakterystyczny dla sparty scharakteryzuj go wyjaśniając wszystkie urzędy?. UPRAWNIENIA: pełnili funkcje kapłańskie; dowodzili armią najwyżsi sędziowie ;geruzja-rada starszych składająca się z 28 mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia;etorowie:urzędnicy-5 osób; Zgromadzenie ludowe mężczyźni od 30 r.ż.. Jego wyjątkowo rozumne panowanie walnie się przyczyniło do rozwoju Aten.Podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Sparty:.. Były one odrębnymi wspólnotami samorządnych gmin.. Życie zorganizowane było w polis - niezależnych miastach-państwach.. Krainę podzielona pasmami górskimi na kilka izolowanych regionów.. Najważniejszą grupą byli Spartiaci, czyli pełnoprawni obywatele..

Scharakteryzuj społeczeństwo starożytnych Aten i Sparty.

Drugą grupą społeczną byli .. Scharakteryzuj ustrój Sparty i Aten - czym się różniły od siebie.. Oceń funkcjonowanie demokracji ateńskiej .. Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany ustrojowe były gwałtowne, jeden typ ustroju następował po drugim, natomiast ustrój Sparty łączył w sobie elementy monarchii .Ustrój polityczny Aten.. Sparta i Ateny - dwa modele greckich polis Podsumowanie 8 Sparta Ateny Największa z greckich polis.Niezmiernie ciekawym wydaje się porównanie sposobu, w jaki wychowywano młode pokolenie w Sparcie i w Atenach, a podkreślić należy, że stosowano różne metody w tym względzie.. 2008-12-14 15:09:48 Co byś powiedział o takim ustroju politycznym ?. 3.Ustrój starożytnych Aten i Sparty Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane.. 2010-10-25 20:08:43; Wojownicy której polis byli lepsi Sparty czy Aten?. Polis powstało prawdopodobnie pod koniec IX wieku przed Chrystusem, w wyniku synojkizmu, czyli połączenia czterech wsi.. Początkowo w Atenach panowali królowie.. Attyka liczy około 2400 km².Ustrój społeczny i polityczny Starożytnej Grecji - cz. II - Sparta.. Sparta powstała w centralnym punkcie Lakonii, czyli równiny na terenie Peloponezu..

2015-11-15 21:51:48opisz różnice w ustroju politycznym starozytnych Aten i Sparty.

W odróżnieniu od innych greckich miast-państw, prawa w Sparcie nigdy nie zostały spisane, a przetrwały dzięki ustnej tradycji przekazywania ich z pokolenia na pokolenie.Oryginalność Sparty Sparta stała się z czasem samowystarczalna pod względem gospodarczym, a jej kontakty ze światem zewnętrznym były bardzo ograniczone.. Państwo ateńskie rozrastało się drogą pokojową, wcielając od swojego terytorium inne mniejsze greckie polis.. Ateny początkowo również miały ustrój monarchiczny, ale koło IX wieku p.n.e. zapanował tu ustrój oligarchiczny i władza .Społeczny ustrój Sparty.. - Różnice: Ustrój starożytnych Aten ewoluował od m - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.Niewiele jednak wiemy o tych czasach, kiedy kształtował się ustrój Sparty.. W tym wypadku byli to arystokraci, będący najlepiej urodzonymi obywatelami.Ustrój polityczny dwóch najbardziej znanych polis greckich, aten i Sparty, w czasie trwania pierwszych typów wykształconych w Atenach ustrojów posiadał pewne elementy wspólne, które z biegiem czasu w wyniku reform i przemian zaczęły się różnicować, aż stały się zupełnie odmienne.Pierwotnie Ateny miały ustrój oligarchiczny (rządziła arystokracja): - VII w. p.n.e. kodyfikacja prawa przez Drakona (prawo surowe, ale stabilne) - początek VI w. p.n.e. reformy Solona (zniesienie niewoli za długi, co było dużym problemem; podział społeczeństwa na klasy majątkowe różniące się uprawnieniami)Omów kompetencje organów władzy w Sparcie i Atenach..

2008-12-14 15:09:48; opisz różnice w ustroju politycznym starozytnych Aten i Sparty.

Sparta leżała w południowej części Półwyspu Peloponeskiego w krainie zwanej Lakonią.. Grecy nigdy nie utworzyli jednego, wspólnego państwa.. :)) 2009-10-25 12:47:40; Ustrój polityczny Sparty i Aten .Jedyną rzeczą, co do której istnieje zgoda historyków to, to że ustrój polityczny Sparty kształtował się przez około 200 lat (okres pomiędzy 800 i 600r.. Ustrój Sparty; - Określony przez prawodawcę Likurga (IX/VII w pne) - Na czele państwa 2 królowie (urząd dziedziczny, pełnili funkcje kapłańskie, dowodzili armią).. Rozwój ustroju w wyżej wymienionych państwach przypada na okres od IV do VI w. p.n.e. Na ustrój każdego.Struktura i organizacja społeczeństwa Aten.. ; Zarówno w oligarchii jak i demokracji obywatele posiadali określone prawa.Ustrój starożytnych Aten i Sparty Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane.. Pogranicze Lakonii i .. Zajmowały dość duże terytorium jak na państwo - miasto, czyli całą Attykę.. Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym..

2020-12-09 13:32:24; Porównaj ustrój Sparty z demokracja ateńską.

W ten sposób obywatelami byli wyłącznie mieszkańcy polis spartańskiej, podbitą ludność zamieniono w chłopów - niewolników, czyli tzw. helotów.. W drugiej połowie wieku VIII rozpoczęła się ekspansja terytorialna.Przydatność 70% Ustrój Sparty i Aten.. USTÓJ SPARTY I ATEN-na czele państwa stało 2 królów.. 2010-12-07 19:26:38 Ustrój Sparty i Aten - porównanie w tabeli - Ateny Sparta - na początku w Atenach panował ustrój monarchiczny - po z - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Opisz cztery grupy etniczne zamieszkujące Polskę napisz cechy charakterystyczne, skąd pochodzą itp. około 14 godzin temu.. Sparta położona jest na półwyspie Peloponez, w dolinie rzeki Eurotas.. Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.. 2010-12-13 21:27:29Struktura i organizacja społeczeństwa Sparty.. Po upadku monarchii nastał ustrój oligarchiczny, czyli rządy nielicznej grupy obywateli.. Ateny podobnie jak Sparta również były polis nietypowa dla świata greckiego.. - Geruzja - rada starsza (28 obywateli i 2 królów powyżej 60. roku życia, wybierana dożywotnie przez zgromadzenie ludowe, miała inicjatywę ustawodawczą).. Ozpis proces kształtowania się demokracji ateńskiej.. Niestety wkrótce spory między rodami na nowo rozgorzały i ostatecznie w Atenach, w połowie wieku VI p.n.e. objął rządy tyran Pizystrat.. Obsesją niemalże grupy pełnoprawnych obywateli stała się obawa przed jakąkolwiek zmianą ustroju, która mogłaby podważyć ich dotychczasową władzę.Solon - był to mędrzec oraz poeta - gdy już ustanowił swoje reformy wyjechał z Aten.. W dużej mierze wynikało to z odmienności w charakterze, mentalności, kulturze, sposobie życia w Sparcie i w Atenach.Ustrój Sparty.. powstały ustroje totalitarne.. Spartanie podbijają całą Lakonię.. ; głosowano poprzez a k l a m a c j ę tzn .Ateny - system polityczny.. Kształtowanie się ustroju Sparty należy najprawdopodobniej umieścić w latach (w przybliżeniu) 800 - 600 p.n.e. Sami starożytni historycy nic w właściwie nie wiedzieli o życiu Likurga; nie znali też dokładnie reform, jakie miał on wprowadzić.Opisz ustruj polityczny Sparty 2012-11-15 15:21:48 Z Historii SCHARAKTERYZUJ USTRÓJ POLITYCZNY STAROŻYTNYCH ATEN 2010-01-12 18:22:37 jaki był ustrój sparty ?. Państwami tego typu były Niemcy Hitlerowskie i Związek Radziecki za rządów Stalina.. Była największą polis grecką.. 8.Porównanie ustroju Aten, Sparty i Rzymu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt