Skutki społeczne stanu wojennego

Pobierz

Komuniści, o dziwo, zgodzili się na utworzenie NSZZ Solidarność, zamiast swoim zwyczajem inicjatywę zniszczyć, a protesty zdusić przemocą.. Nie ma wątpliwości, po pierwsze stan wojenny był nielegalny, był też pogwałceniem wielu praw - mówił.wonka28.. Ale to nie wszystko.. - Skutkiem wprowadzenia stanu wojennego było odłożenie na 10 lat odzyskania przez Polskę niepodległości, była dalsza pogłębiająca sie zapaść gospodarcza - dodaje dr hab. Piotr Kardela.- Również karne sprawy sądowe stwierdzały, że te czyny, które były popełnione przez ówczesną władzę w stanie wojennym często zagrażały życiu lub wręcz likwidowały ludzi, one były przestępstwem.. Ale to nie wszystko.. Generał uzasadniał wprowadzenie stanu wojennego możliwością wkroczenia Armii Radzieckiej na teren Polski.Skutki polityczne, społeczne i gospodarcze I wojny światowej.. Historyk doktor Antoni Dudek podkreśla, że stan wojenny był niezwykle .SKUTKI Podczas stanu wojennego z rąk władzy zginęło ponad 100 osób (dokładna liczba nadal nie jest znana).. W 1982 r. dochód narodowy znacznie się obniżył, a majątek produkcyjny stawał się coraz mniej wydajny.Najpoważniejszym, negatywnym skutkiem stanu wojennego była stale pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju.. Ceny żywności rosły o kilkaset procent w skali roku, chociażby chleba.Trzecim (poza gospodarczym i technologicznym zacofaniem) poważnym skutkiem stanu wojennego była dewastacja tak zwanego kapitału ludzkiego..

Skutki stanu wojennego.

1. wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego specyfikę oraz społeczne, gospodarcze i polityczne skutki; 2. charakteryzuje postawy Polaków wobec stanu wojennego, przedstawia formy oporu społecznego oraz ocenia rolę ks. Jerzego Popiełuszki i okoliczności jego śmierci.Stan wojenny w Polsce trwał od 1981 r. do 1983 r. Został wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego oraz władze komunistyczne PRL-u by zahamować aktywność społeczeństwa pragnącego zmiany ustroju państwa.. Architekci stanu wojennego niejako chcieli uspokoić strajkujące społeczeństwo, aby pracownicy wrócili do pracy..

Koszt stanu wojennego to nie tylko zabici i ...LVIII.

Członkowie organizacji niszczyli ich samochody, malowali napisy na drzwiach ich domów czy rozpowszechniali w miejscu zamieszkania ulotki informujące o niechlubnej działalności danego sędziego.Msze za Ojczyznę).. Jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że np. w bitwie pod Sommą straty sięgały średnio 40% stanu oddziałów, to ciężko sobie wyobrazić jaką należałoby stworzyć armię sanitariuszy i medyków, by można było ograniczyć zgony z powodu ran bitewnych.. Konsekwencje II wojny światowej.. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r. Jednak iż zniesiono sam stan wojenny, to w jego mocy pozostało antydemokratyczne ustawodawstwo.. W 1982 r. dochód narodowy znacznie się obniżył, a majątek produkcyjny stawał się coraz mniej wydajny.Przepisy stanu wojennego zakazywały strajków i manifestacji, wprowadzały militaryzację zakładów pracy, zawieszały działalność organizacji społecznych, ograniczały swobodę poruszania czy komunikowania się.. Stan wojenny wytworzył nową klasę pasożytów - tak zwaną "styropianową elitę".Polska była krajem potężnie zadłużonym (na ponad 20 mld dolarów).. Około 7 tys. działaczy związkowych i politycznych zostało internowanych.Około setka ofiar, tysiące zatrzymanych czy pozbawionych pracy to tylko - szacunkowy bilans stanu wojennego..

Stan wojenny wytworzył nową klasę pasożytów - tak zwaną "styropianową elitę".Przyczyny stanu wojennego: 1.

.Stan wojenny w Polsce w 1981 roku - pacyfikacja oporu społecznego W okresie trwania stanu wojennego niektórzy robotnicy próbowali strajkować, jednak oddziały ZOMO pacyfikowały protesty.. Dzisiejsze opinie polskich historyków są przeciwne wprowadzeniu stanu wojennego w latach 1981-83. odpowiedział (a) 12.03.2010 o 18:41: Najgorszym skutkiem był bardzo poważny kryzys gospodarczy, spowodowany ciągłymi strajkami robotników, hiperinflacją oraz wprowadzeniem reglamentacji na większość towarów, gdyż brakowało ich w sklepach.. - Dodatkowo Stany Zjednoczone, których prezydentem był Donald Regan, nałożyły na Polskę sankcje gospodarcze.. Władzom nie udało się znormalizować gospodarki, a więc nie miały za co kupić sobie społecznego zaufania.. Wypędzono z kraju lub zablokowano kariery wielu ludzi, którzy mogli pracować dla dobra naszej gospodarki.. Stan wojenny trwał586 dni od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. (31 grudnia 1982 r. został zawieszony).. Reglamentacja nie rozwiązała jednak problemu produkcji, towarów nadal brakowało, kartki uległy .Potwierdzały to: tajność przygotowań, formalne złamanie konstytucji (stan wojenny mógł wprowadzić sejm, a nie Rada Państwa), przejęcie władzy przez pozaustrojowy organ o nieograniczonych uprawnieniach (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego), stosowanie represji na podstawie prawa, którego jeszcze nie ogłoszono.2) skutki społeczne - ok. 50-100 ofiar śmiertelnych (dokładna liczba nie do ustalenia) - według niektórych historyków - powstrzymanie znacznie większego możliwego rozlewu krwi (gdyby doszło do wojny domowej) - poczucie beznadziei po stłumieniu 10-milionowego ruchu społecznegoPo zakończeniu stanu wojennego celem akcji grup specjalnych stali się sędziowie odpowiedzialni za wysokie wyroki wobec opozycjonistów..

Władzom nie udało się znormalizować gospodarki, a więc nie miały za co kupić sobie społecznego zaufania.

- Przypomnijmy, że polski parlament dwukrotnie, z punktu widzenia politycznego i prawnego ocenił stan wojenny jako przestępstwo - podkreślił na antenie Radia Kielce Waldemar Bartosz, przewodniczący świętokrzyskiej .. Waldemar Bartosz: społeczne skutki stanu wojennego .Stronami konfliktu były z jednej strony III Rzesza Niemiecka, Włochy, Japonia i państwa je wspierające, z drugiej strony - państwa zgrupowane wokół koalicji antyhitlerowskiej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego.. Konsekwencje wojny to przede wszystkim wielki ubytek ludności.Na twarz nowego ruchu społecznego wybrano robotnika stoczniowca o charakterystycznym wizerunku i charyzmatycznej postawie.. Oficjalne: - trwające na terenie Polski manewry wojsk Układu Warszawskiego pod kryptonimem "Sojuz '81" (możliwość sowieckiej interwencji w PRL) - przedstawienie "Solidarności" jako siły anarchizującej (propaganda w szkołach oraz PGR-ach) 2.. Produkowane towary.Najlepsza odpowiedź ażór Negatywne skutki stanu wojennego: -ograniczenie podstawowych praw obywatelskich -rozwiązanie wszystkich związków zawodowych -delegalizacja części organizacji społecznych -zakaz zmiany miejsca pobytu obywateli bez zezwolenia władz -kontrola łączności telefonicznej -wprowadzenie godziny milicyjnąTrzecim (poza gospodarczym i technologicznym zacofaniem) poważnym skutkiem stanu wojennego była dewastacja tak zwanego kapitału ludzkiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt