Przeczytaj tekst ponownie wybierz poprawne odpowiedzi

Pobierz

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1- 3.. Poprawna odpowiedź PP WyjaśnieniaTa tablica wyników jest obecnie prywatna.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja.. Wykonano następujące doświadczenie: Balon potarto suchą gazetą, w wyniku czego gazeta naelektryzowała się dodatnioAngielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. 2012-04-10 19:15:58 Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. GAME ON!. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. (0-3) Die Schokolade war von Jochen.1 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej dla klasy III - styczeń.. Imię i nazwisko 1.. Tą są zjeżdża, napisał, cieszyła się, jadł dwa, pierwsza, kilku, trzynasty Tą są smutno, głośno, poprawnie, źle Tą są lekarz, świerk, sarna, książka Tą są zimne, górski, sportowy, wesoła Tą są 2.Zadanie 2.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. Zaatakował Polskę 1/17/30 września 1939/1940/1941 roku.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.odpowiedź jest poprawna.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.-11.3.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Przeczytaj tekst.

Zakreśl literę A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. More and more people were 12.2.Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. (0-3) Wyjaśnienie: 1) about 2)would buy 3)as soon as 4)register .Przeczytaj tekst.. Powodzenia.. Przy każdej grupie wyrazów napisz, jaka to część mowy.. Angielski.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. daje naj 2012-05-09 15:24:30 Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź ?. Uwaga!. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9.1.-9.5.Zakreśl literę A, B lub C. Inez liebt Schokolade.. Najnowsze pytania z przedmiotu Język angielski .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zajął wschodnie/zachodnie ziemie polskie.Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. 2021-01-21 12:39:14 Przeczytaj teksty na pocztówkach jeszcze raz przyporządkuj wypowiedzi 1-10 na s. 15 lotcie 2021-01-21 08:04:36Trwa matura 2016..

It hasZadanie 9 Przeczytaj tekst.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj teks ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi ameliakurek123 ameliakurek123 2.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. 2013-01-06 12:38:11Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Związek Radziecki zaczął wojnę jako sojusznik Niemiec/Wielkiej Brytanii/Francji.. Jeżeli powiedzą, że nie - postaraj się ją poprawić: przeczytaj odpowiedź przykładową, napisz ją swoimi słowami, zastanów się, czy możliwe byłoby inne ujęcie tematu.. Z pozdrowieniami Zespół ekspertów CKE Język polski Zadanie 1.. Zadanie 12.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Adapted from: Fast Food by Lewis Jones PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.6.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Zakreśl literę A, B albo C.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu..

Od2 Przeczytaj tekst.

Zakreśl literę A, B albo C.Angielski: Przeczytaj tekst i wpisz odpowiednie słowa.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj poniższy tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego .1.Przeczytaj poniższy tekst.. UWAGA!. Zadanie 8 - zakreśl poprawne odpowiedzi zgodnie ze składnikami z ćwiczenia 7.Przeczytaj tekst i zdania (1-5).. wraz ze wzrostem temperatury.Trwa matura 2017.. Zakreśl literę A, B albo C.. Zadanie 11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt