Zróżnicowanie temperatury powietrza na ziemi

Pobierz

Zróżnicowanie temperatury najniższej w stosunku do najwyższej nazywamy amplitudą temperatury powietrza.. szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej; wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienieNajniższe temperatury na powierzchni Ziemi były odnotowywane na Płaskowyżu Polarnym we Wschodniej Antarktyce, w pobliżu bieguna południowego.. Tropopauza - znajduje się od 1 do 2 km nad górną granicą troposfery i jest izotermiczna, w związku z tym ma stałą temperaturę, która wynosi średnio -60⁰ C.. Wraz ze strefowymi zmianami oświetlenia roczna temperatura powietrza na poziomie morza jest zróżnicowana strefowo.. Najlepszym przykładem są tu centralne, odległe od oceanów, obszary Azji.. Jest ona zróżnicowana - w zależności od miejsca.. Wpływ na nie ma szereg czynników.. Pomiar temperatury podaje się w trzech skalach Fahrenheita (°F), Kelwina (K) i Celsjusza (°C).. % - azot 78% - inne gazy (CO2, argon, ksenon) Zróżnicowanie atmosfery wynika z różnicy temperatur i ciśnienia Funkcje atmosfery: - warunkuje życie na ziemi - utrzymuje ciepło na kuli poleca 85 %Jej bezpośrednim wyrazem jest zróżnicowanie temperatury powietrza.. Brak roślinności ma skutek odwrotny.. Wydziela się kilka stref klimatycznych Ziemi, np.. Oprócz wysokości bardzo istotne znaczenie ma układ rzeźby terenu..

Obieg ciepła, wilgoci i krążenie powietrza na Ziemi.

- W większości prz - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Wahania temperatury w ciągu doby są większe, w dzień jest bardzo ciepło, a nocą zimno.Strefa klimatów okołobiegunowych subpolarnych - średnia temperatura powietrza w najcieplejszym miesiącu osiąga niewiele powyżej 0°C.. Tutaj dokonano odczytu temperatury pomiędzy sierpniem roku 1958 a miesiącem lipcem roku 1983 , wówczas temperatury powietrza były niezwykle niskie, mianowicie spadały stopniowo od temperatury -87,4 stopni Celsjusza aż do temperatury -88,3 stopni Celsjusza oraz -89,6 stopni Celsjusza.. Podaj przykłady.. Temperatura powietrza przy powierzchni ziemi zależna jest od wielu różnych czynników przyrodniczych oraz od działalności człowieka.odpowiedział (a) 27.04.2010 o 16:50. Wysokość temperatury powietrza przy powierzchni ziemi kszatłtowana jest przez różnorodne czynniki.. Roślinność zmniejsza wahania dobowej temperatury powietrza oraz wpływa na wzrost jego wilgotności.. Podaj przykłady.. Zanotowany tu najniższe na świecie temperatury powietrza dochodzące nawet do .3) wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi; 4) podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi oraz wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinnościPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Jak działalność człowieka wpływa na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi?

Najwyższą średnią temperaturą cechują się okolice zwrotników - stale bezchmurne i silnie nasłonecznione.Wraz ze zwiększaniem wysokości nad poziomem morza temperatura powietrza spada w granicach 0.6-1.0°C/100 m.. Klimat i jego składniki.. Wyróżniamy dwa rodzaje amplitudy:Różnica pomiędzy średnią temperaturą powietrza najcieplejszego i najchłodniejszego miesiąca nazywa się roczną amplitudą temperatury powietrza.. Należą do nich: -wysokość słońca nad horyzontem zmieniająca się wraz z szerokością geograficzną.. W poszczególnych strefach występuje charakterystyczny roczny rytm zmian temperatury powietrza najsilniej zaznaczający się w strefie umiarkowanej.Aby porównywać temperaturę powietrza na różnych obszarach Ziemi, trzeba zredukować je do poziomu morza.. Na Ziemi średnia temperatura powietrza wynosi ok. 14oC.Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół stanów pogody obserwowany i opisany co najmniej po 30 latach obserwacji.. Podstawą do ich wyznaczenia był kąt padania .Amplituda temperatury powietrza to różnica między temperaturą maksymalną i minimalną, czyli różnica między najwyższą i najniższą temperaturą powietrza w czasie tzw. doby termicznej, liczonej od godz. 18 UTC do godz. 18 UTC następnego dnia (czas UTC to czas południka zerowego, kiedy u nas obowiązuje czas letni ten termin przypada na godz. 20, a kiedy czas zimowy - na godz. 19).Pokrywa powierzchni Ziemi szata roślinna również ma wpływ na klimat..

W górach występują więc niższe temperatury niż na nizinach.

Takich jak: równikowa, zwrotnikowa.. W 2013 roku analiza danych satelitarnych z tego regionu wskazała rozproszone obszary intensywnego zimna, gdzie temperatura spadła do minus 93 st. Celsjusza.. Ciepłe prądy ogrzewają powietrze, powodując jego wznoszenie się, powstanie układów niżowych oraz opady.. Wyjaśnij, dlaczego szerokość geograficzna to podstawowy czynnik wpływający na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi.Dodatkowo dokonuje się pomiarów powietrza na wysokości 5 cm nad gruntem.. Należą do nich m. : szerokość geograficzna, od której zależy kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię globu - im jest większy, tym Słońce krócej znajduje się nad danym miejscem na Ziemi i tym samym temperatury są tu niższe,Średnia roczna temperatura powietrza na poziomie morza jest zróżnicowana strefowo wraz z szerokością geograficzną, obniżając się od powyżej 30°C w strefie zwrotnikowej do poniżej -30°C w strefie podbiegunowej - średnio o 0,5°C na100 km..

Temperatury powietrza na kuli ziemskiej nie są jednakowe.

Oświetlenie Ziemi to główny czynnik kształtujący temperaturę na naszej planecie.. Zimne prądy natomiast powodują spadek temperatury powietrza, wzrost ciśnienia atmosferycznego.Zróżnicowanie temperatury powietrze na Ziemi 1. strefowość termiczna będące skutkiem stref oświetlenia 2. najwyższe wartości średnich temperatur powietrza na zwrotnikach 3. najniższe temperatury powietrza przy biegunach (szczególne południowym) 4. roczne amplitudy najmniejsze na równik najmniejsze aNad lądem efekt cieplarniany może bez większych przeszkód wpływać na temperaturę powierzchni Ziemi.. Czas nasłonecznienia i wysokość słońca nad horyzontem decydują o ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi; - Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej o 1º, temp.40% 55 głosów.. Źródła i skutki zanieczyszczeń.. Jak to było wcześniej omówione tylko 43 % energii słonecznej, która dochodzi do górnych warstw atmosfery dociera do powierzchni Ziemi.ZRÓŻNICOWANIE TEMPERATURY NA ZIEMI zależy od: Szerokości geograficznej i związanego z tym oświetlenia Ziemi.. W tych rejonach temperatura w przeciągu ostatnich 30-40 lat wzrosła nie o ułamek stopnia, lecz o 2-3°C, czyli znacznie bardziej, niż średnia.Podaj czynniki wpływające na temperaturę powietrza na Ziemi i czynniki wpływające na klimat.. 2011-01-22 17:16:10 Czynniki wpływające na temperaturę i klimat 2011-06-07 19:30:38 Wymień czynniki wpływające na tęmpo oddychania komórkowego 2012-11-20 19:14:48ATMOSFERA i warstwy ją budujące.. Czynniki klimatotwórcze:.. -długość dnia i wynikająca stąd długość nagrzewania podłoża przez promienie słoneczne,zmieniające się wraz z szer.Warunki klimatyczne zmieniają się nie tylko w skali globalnej, ale także na obszarze kontynentu, kraju, a nawet regionu.. Tendencje zmian .Strefa klimatyczna - obszar Ziemi, przyjmujący zazwyczaj postać równoleżnikowego pasa, w obrębie którego podobny przebieg mają elementy klimatu wybrane jako podstawa wydzielenia strefy (najczęściej temperatura powietrza, opad, ciśnienia atmosferyczne).. Pierwsze podziały na strefy klimatyczne pojawiły się już w starożytnej Grecji.. Nad oceanami i wybrzeżami istotnym czynnikiem powodującym zróżnicowanie opadów atmosferycznych są prądy morskie.. Łańcuchy górskie i tereny wyżynne stanowią przeszkodę dla poruszających się poziomo mas .Przy górnej granicy troposfery temperatura nad równikiem wynosi -70⁰ C w ciągu roku, nad biegunami waha się od -45⁰ C latem do -70⁰ C zimą.. Agnieszka.. Zróżnicowanie klimatu na Ziemi.. Strefa klimatów okołobiegunowych polarnych - w ciągu całego roku temperatura powietrza jest ujemna, poniżej -15°C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt