Kryzys i upadek komunizmu w europie karta pracy

Pobierz

Wyzwania .Polska po upadku komunizmu nie miała takiego okresu przejściowego .. Podkre śl imiona i nazwiska osób, których dotycz ą podane informacje.. Na podstawie osi czasowej i przeczytanych informacji dopisz do państw jedno wydarzenie związane z tym procesem.. Rozkład materiału - rozdział VII.. Przyczyny upadku komunizmu w Europie Środkowo .. Karty pracy ucznia.. Do 1989 r. kontakty te były niemal zamrożone.. a. negatywne skutki centralnego planowania.. - nowym sekretarzem generalnym KPZR został Michaił Gorbaczow REFORMY: - pierestrojka (,,przebudowa'') - głasnost (,,jawność") - uskorienie (,,przyspieszenie") - podobne niezależne odZmiany, do jakich doszło przed blisko 30 laty w naszej części Europy, zostały wyreżyserowane na Kremlu.. Zakres podstawowy.. 2 ZACHÓD cz. I •Kryzys gospodarki kapitalistycznej •REGANOMIKA (koncepcje propodażowe i monetarystyczne): - Restrykcyjna polityka monetarna,Karta pracy nr 3 - Świat po II wojnie światowej miesiąc: listopad-grudzień-styczeń 1.. Temat 3.. Powstały partie opozycyjne .1980 10 listopada 1982r.. Obydwa narody mają negatywne wyobrażenia na swój temat, co znacznie utrudnia komunikację.Mijający tydzień na światowych giełdach jest najgorszy od dramatycznego załamania, jakie nastąpiło w 2008 roku, gdy po upadku banku Lehman Brothers rozpętał się światowy kryzys finansowy..

Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

Kryzys .Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji.. (Studia i materiały poznańskiegoIPN, t. XIV).. Pogarszanie się sytuacji gospodarczej i społecznej.. Powojenny podział świata 1. .. Narastający od 1976 r. kryzys ekonomiczny doprowadził w 1980 r. do destabilizacji systemu politycznego opartego na hegemonicznej pozycji PZPR.. Procesy norymberskie 4.. W latach państwa Europy Wschodniej wyzwoliły się spod władzy komunistów i ZSRR.. Skutki II wojny światowej 2. Konferencja w Poczdamie 3. b. sytuację gospodarczą pogarszały negatywne cechy gospodarki centralnie zarządzanejKryzys i upadek komunizmu w Europie / Okupacja Niemiec 1 2.. Przyczyny upadku komunizmu w Europie Środkowo - Wschodniej: Kryzys gospodarczy w ZSRR spowodowany c Odpowiedź na zadanie z Poznać przeszłość.. - umiera Leonid Breżniew, zastępuje go Jurij Andropow marzec 1985r.. Jak podaje Reuters, skumulowana wartość notowanych na giełdach firm już zmniejszyła się o około 5 bln dol.DZIAŁ VII.. Europa i świat na przełomie XX i XXI w.. Teraz wreszcie zaczyna być normalnie.. Dziś mamy do czynienia z powtórzeniem tej operacji.1.. Sekretarz generalny KPZR, twórca pierestrojki i głasnosti..

test > Kryzys i upadek komunizmu w Europie.

Leonid Bre żniew / Ronald Reagan / MichaiłGorbaczow B. Przywódca Karty 77, obj ął urz ąd prezydenta podczas aksamitnej rewolucji.Karta pracy "Kryzys i upadek komunizmu w Europie" 43 kB.. VII dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP) Temat 1.. Powstanie ONZ 5.. Ważne pojęcia: Kryzys wewnętrzny ZSRR - spadek .. Czechosłowacja - opozycją kierowała Karta 77 na czele z Vaclavem Havlem; w listopadzie 1989 r. rozpoczęła się aksamitna rewolucja w wyniku której doszło do .. Sytuacja międzynarodowa w latach 80: a) interwencja wojsk Związku Radzieckiego w Afganistanie (od 1979 r.); b) dojście do władzy w USA Ronalda Reagana na początku lat 80, powoduje wprowadzenie1.. Upadek systemu komunistycznego nazwano Jesienią Ludów.. Przemiany demokratyczne jesieni ludów we wschodniej Europie, w NRD w roku 1989 zaowocowały żądaniami przeprowadzenia reform i demokratyzacji życia.. Kupuję akcję na lata w europie gdzie się da i liczę na sowite zyski.. Książka nie jest historią upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, lecz na przykładzie wybranych państw tego regionu zarysowuje interpretację tego ciągu wydarzeń jako swoistego procesu rewolucyjnego.Na sam przebieg upadku wpłynął charakter konfiguracji politycznej w państwach bloku sowieckiego — gospodarczy i polityczny kryzys w Polsce, niepowodzenie sowieckiej interwencji w Afganistanie, zmiany na szczytach sowieckiej elity władzy i polityka M. Gorbaczowa (pierestrojka i głasnost), skutki zamachu stanu VIII 1991 w Moskwie .Upadek komunizmu w Polsce - od protestów do "Solidarności" Komunizm w Polsce..

Upadek komunizmu w Europie I.

Seria:Załącznik nr 1 (notatka w pliku WORD - wysłana do uczniów) Temat: Kryzys i upadek komunizmu w Europie.. Kryzys ZSRR.. Temat 2.. Początek zimnej wojny 1. .. Rząd w Hiszpanii: praca tymczasowa do 31 maja.Upadek komunizmu zaczął się w Polsce, a skończył w NRD .. Walka o wolność narodów Europy była długotrwałym procesem, na który w dużej mierze rzutowały wydarzenia w Polsce.Rok 1989 - koniec komunizmu w Polsce.. Polska po 1989 roku Polska po 1989 roku str. 339 - 343 Polska po 1989 roku.. UPADEK KOMUNIZMU POLSKA - obrady okrągłego stołu CZECHOSŁOWACJA - WĘGRY -Kryzys i upadek komunizmu w Europie Kryzys i upadek komunizmu w Europie str. 324 - 331 Kryzys i upadek komunizmu w Europie TEST STRESZCZENIE.. poleca 85 % .. Nim do tego doszło w związku z kryzysem berlińskim, świat po raz kolejny znalazł się na krawędzi wojny światowej.. a. Geneza interwencji ZSRR w Afganistanie - obalenie monarchii w Afganistanie przez armię5.. b. korupcja i niegospodarność.. UPADEK KOMUNIZMU - ŚWIAT W NOWEJ EPOCE .. Polska droga do wolności Polska droga do wolności str. 332 - 338 Polska droga do wolności.. W dalszym ciągu jednak problemem są stereotypy i uprzedzenia.. c. spadek wydajności..

Upadek komunizmu w Europie.

Kryzys i upadek komunizmu w Europie.. Upadek komunizmu w Polsce był początkiem wielkich przemian, jakie dotknęły Europę w drugiej połowie XX wieku.. Temat 5.. Karta pracy Kryzys i upadek komunizmu w Europie 1.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.1.25 Leonid Breżniew i Nikita Siergiejewicz Chruszczow Kryzys wewnętrzny ZSRR Nieodpowiedzialne eksperymenty gospodarcze m.in. odwracanie brzegu rzek czy stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych, spowodowało katastrofy ekologiczne Konflikt afgański ObaleniePlik pp r7 karta pr kryzys i upadek komunizmu.doc na koncie użytkownika rafco1 • folder Dodatkowe karty pracy • Data dodania: 3 lut 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Upadek komunizmu w NRD.. Prawdziwy kryzys, z którym musimy się dzisiaj zmierzyć, ma charakter duchowy.. Powstanie i trwający ponad rok okres legalnej działalności NSZZ "Solidarność" wprowadziły zasadnicze zmiany w świadomości społecznej, których nie .Upadek Komunizmu - najnowsze informacje znajdziesz w Money.pl Polska po 1989 r. Temat 4.. Polska droga do wolności.. My, Polacy, wiemy, że obalanie komunizmu nie .Upadek komunizmu - nowy obraz polityczny i gospodarczy świata (przełom lat 80. i 90..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt