Do kiedy należy złożyć sprawozdanie bdo za 2020

Pobierz

Gdzie załatwisz sprawę Usługę można zrealizować w: urzędy marszałkowskieInformacja o terminie składania sprawozdań w systemie BDO oraz o tzw. sprawozdaniach zerowych Roczne sprawozdania za 2021 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Elektroniczny rejestr BDO jest obowiązkowy od 2021 roku, ale już w 2020 roku, w trakcie tzw. okresu przejściowego, z systemu elektronicznego mogło skorzystać wiele podmiotów.. Od stycznia określone podmioty będą musiały być zarejestrowane w rejestrze BDO.. odzysku i recyklingu sprzętu a organizuje to za wprowadzającego?Jun 25, 2021Projekt nowelizacji zakłada dopuszczalność sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej w okresie do 30 czerwca 2020 r. Miałoby to być możliwe w sytuacji, gdy przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.Mar 4, 2022Jun 16, 2020Feb 22, 2021Jul 6, 2020May 4, 2022do 31 października 2020 r. - podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań o których mowa w art. 75 tj. rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami; Nowe terminy składania sprawozdań za 2019 r. wprowadzone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn..

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?Feb 10, 2021Kiedy należy składać sprawozdanie BDO?

Terminy zostały przedłużone ze względu na epidemię COVID-19, ale ustawodawca wcześniej określił je na dzień 30 czerwca dla sprawozdań za rok 2019, a dla sprawozdań w kolejnych latach na dzień 15 marca.. ZAPISZ SIĘ .. 15 marca 2021 r. mija termin na złożenie sprawozdań w BDO.. Mar 9, 2021Mar 10, 2021Aug 31, 2020Sep 10, 2020Jun 25, 2020Mar 15, 2022Jun 26, 2021Aug 26, 2020Pamiętaj, termin na złożenie sprawozdań za 2020 r. mija już 15 marca 2021 r. Liczba miejsc ograniczona!. Dane są wprowadzane elektronicznie za pośrednictwem specjalnego modułu.Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.. Okres, który obejmują dane, to rok poprzedzający rok złożenia dokumentu.. Kto składa sprawozdania w BDO?. zapisy tylko do 10 marca.. Od teraz jednak nie ma jednej możliwości wybrania alternatywy (papieru) i każdy musi sporządzać dokumentację w BDO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt